Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Kacper Kowalczyk   KacperEKO: Nie poprawiam przyrody.
3

KacperEKO: Nie poprawiam przyrody.

Dlaczego nie warto jej poprawiać? Bo ona najlepiej wie, co jest dobre, a co nie. Nie jest to pusty slogan, tylko stwierdzenie poparte faktami. Takim namacalnym dowodem na poparcie tego twierdzenia są chociażby wszelakie regulacje rzek, w imię podobno wyższego celu jakim jest ochrona przeciwpowodziowa. Jak się okazuje, prostowanie rzek to złudna ochrona przeciwpowodziowa, bo tak naprawdę oprócz coraz gwałtowniejszych powodzi w dolnym biegu rzek powoduje osuszanie ogromnych obszarów, a co za tym idzie obniża się jakość gleb, które niegdyś były świetne pod uprawy!

Nie regulujmy rzek, bo sami siebie skazujemy na armagedon. Nie budujmy zbiorników wodnych, bo wtedy tylko pogorszymy jakość wód powierzchniowych. Kraje zachodnie wydają miliony euro, tylko po to, żeby zrenaturalizować rzeki. Jak wykazali brytyjscy naukowcy, na terenach, gdzie przeprowadzono proces renaturalizacji rzek, ryzyko wystąpienia powodzi zmniejszyło się odpowiednio o 1/2 lub 3/4. To niezwykłe jak chłonne potrafią być łąki, czy poldery przeciwpowodziowe, a jak jeszcze bardziej chłonny jest mech torfowiec wraz z bagnami. A co najlepsze to fakt, że te dwa, może trzy czynniki występują od zawsze obok nas, jednak musiały minąć lata, by stwierdzić, że to one są najbardziej skuteczną ochroną przed "wielką wodą". Nie beton, nie zbiornik, nie tama, tylko łąki i bagna z roślinami. Co więcej tworzenie tego typu obszarów ma aspekt o wiele bardziej szerszy niż tylko zatrzymanie wody. Mianowicie ograniczamy wówczas emisję CO do atmosfery, bo rośliny są w stanie gaz ten zmagazynować. To dlatego na tych obszarach jest nieco chłodniej. Beton tego nie zagwarantuje, a nawet wprost przeciwnie. Budując zbiornik wodny na rzece nie dość, że zakłócamy trasy wędrówek wielu ryb, a zwłaszcza ryb reofilnych, czyli takich które lubią płynąć pod prąd, to jeszcze powodujemy destabilizację w organizmie takiego zwierzęcia, które powoduje stres, a co więcej stres u zwierząt prowadzi do nagłych zawałów. Ponadto bardzo często woda w takich zbiornikach podlega procesom tzw. "kwitnienia", co jest związane z nadmierną eutrofizacją. W zbiorniku takim zaczyna brakować tlenu, życie zamiera, pojawiają się bardzo często bakterie żyjące w środowisku beztlenowym. Udowodniono, że są one czynnikami chorobotwórczymi, zatem wydając grube miliony złotych, na własne życzenie pogarszamy sobie jakość życia. Co więcej przy spływie wód ze zbiornika do rzeki, dno takiej podlega erozji. Dno jest słabsze, a w związku z tym zaczyna się osuwanie brzegów i w zasadzie obwałowanie to zbędny wydatek. O wiele lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie rzece terenów, gdzie może spokojnie sobie wylać. Po to są właśnie łąki, po to są właśnie bagna. Wiele razy spotykam się z głosami ludzi, którzy mówią "o dobrze, że regulują tą rzeczkę bo nie będzie wylewała". Wtedy zawsze pytam gdzie ta rzeczka wylewała i odpowiedź zazwyczaj pada, że na łąki. Wówczas zaczyna się cała dyskusja, w której zawsze przytaczam argumenty, że: łąki są po to, żeby były zalewane, bo dzięki temu nie są zalewane domy. Dzięki temu, że są łąki, ludzie nie budują się nad rzekami, bo tam gdzie człowiek myślał, że zawojuje świat i pobudował się nad rzeką, czas pokazał, że popełnił ogromny błąd i w momencie zagrożenia powodziowego odczuwa dyskomfort, iż wraz z wodą straci dobytek swojego życia. Po regulacjach w naszych głowach wytwarza się złudne poczucie bezpieczeństwa. A potem podnosimy wielkie larum, krzyk i płacz. Zarządy Melioracji robią nas w balona, a my dajemy się na to nabierać. Edukacja urzędników jest dość ciężka, bo kiedy myślałem, że już ich wyedukowałem, okazało się, że oni dalej brną w te swoje betony, wydając nasze pieniądze na robienie nas w balona i zachęcanie do zamieszkania nad rzekami, bo po regulacjach to podobno bezpieczniej. Zatem trzeba rzeki pozostawić im samym, nie ingerować w nie, bo tylko mamy więcej z tego szkód niż pożytku i ogromne straty finansowe. Cała tzw. gospodarka wodna w Polsce powinna zostać zreformowana od podstaw, w myśl zasady, iż naturze warto zaufać, a nie jej się bać! 

Ten wpis czytano 1331 razy.
Właśnie powodzie wynikają z regulacji rzek, która często polega na przesunięciu ich koryt, a woda szuka starego koryta, gdyż płynie zgodnie z ukształtowaniem terenu. Osuszanie bagien i mokradeł (naturalnej strefy buforowej dla wylewów rzek) również przyczynia się do powodzi. Usuwanie naturalnej roślinności poraża łańcuch pokarmowy, a szczepienie lisów na wściekliznę spowodowało ich ekspansję i zaburzenie stosunków drapieżnik-ofiara.
Asiunia - Wtorek, 12 Sierpień 2014 14:26
Energetyka wodna wiążąca się z regulacją rzek i przegradzaniem jej zaporami, to najgorsza forma ochrony środowiska...
Gość cymes - Wtorek, 12 Sierpień 2014 10:41
Święte słowa! Dobrym przykładem powinna być dolina Biebrzy, rzeka ma duży obszar zalewowy i nigdy nie było tam powodzi. Szkoda tylko, że w naszym kraju trzeba najpierw wywalić grube miliony w błoto, zanim ktokolwiek dojdzie do wniosku, że to było zupełnie bez sensu.
Florentyna - Poniedziałek, 11 Sierpień 2014 13:23